July 05, 2008

User friendly

Pang telepono lang, di maganda sa tao.

No comments: