July 15, 2008

may kwento ako

Kanina sa banyo, mag-isa lang ako. Sarado ang dalawang pintuan. Naghihilamos ako sa gitnang lababo sa harap ng salamin. May narinig ako sa likod ko. Dalawang padyak ng paa (na may tsinelas). Tumingin ako sa likod ko, wala namang tao. Inisa-isa ko lahat ng cubicles. Wala talagang tao. At hindi bumukas/sumara kailanman ang dalawang pintuan. E di naghilamos pa rin ako. Akala niya, matatakot ako. No way, man. :-)

Mga litrato noong Linggo.

No comments: