November 29, 2007

Masaya ang buhay


Kahit magulo ang buhok.


No comments: